SONICWALL Denetim Hizmetleri

SONICWALL Denetim Hizmetleri temel olarak bir kurumda çalışmakta olan Ağ Güvenliği konseptinin kurumsal ihtiyaçları ve global tehditleri baz alarak analiz edilmesini ve beklenen Ağ korumasının bu faktörleri ve SONICWALL firmasının en iyi pratiklerini baz alarak yerine getirip getirmediğinin denetlenmesini içerir. Bu hizmet müşteri ofisinde alanında uzman sertifikalı bir uzmanımızın görevlendirilmesi şeklinde sunulur.

SONICWALL Denetim Hizmeti aşağıda verilen durumlar açıklığa kavuşturulur:

  1. Mevcut bir SONICWALL cihazının konfigürasyonunu incelenmesi ve üretici en iyi pratiklerine göre yapılandırılıp yapılandırılmadığının incelenerek, bulguların raporlanması.
  2. SONICWALL ile entegre çalışan sistemler (örneğin MS Active Directory) ve SONICWALL arasındaki yapılandırmanın denetlenmesi ve olası bulguların raporlanması.
  3. Mevcut Firewall erişim kurallarının uzun süre bakımsız kalması durumunda tek tek incelenmesi ve kurumsal iş gereksinimleri ile uyumluluğunun raporlanması
  4. Şirket satın almaları ya da şirket birleşmeleri gibi durumlarda iki farklı yapıya ait Ağ Güvenliği yapılandırmalarının incelenmesi ve kurumsal iş ihtiyaçlarına yönelik yapılandırmanın raporlanması.

Denetim Hizmeti Teklifi

Denetim Hizmeti teklifi alabilmek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.    DanışmanlıkDenetimDestekEğitim