Bu rapor küresel siber silahlanma yarışı için hazırlanan Tehdit, İstihbarat, Endüstri Analiz ve Siber Güvenlik Klavuzudur. 

Modern siber savaş – hükümetlere, işletmelere ve bireylere karşı – bir dizi saldırı, karşı saldırı ve ilgili savunma önlemlerinden oluşur. Birçoğu basit ve etkilidir. Diğerleri hedeflenmiş ve karmaşıktır. Yine de hepsi son derece dinamiktir ve hafifletmek için kararlılık, bağlılık ve kaynak gerektirir ve asla kendiliğinden yok olmazlar.

Ne yazık ki, büyük ve küçük çaptaki işletmeler, küresel bir siber silahlanma yarışının ortasında oldukça farklı kaynaklara sahipler. Büyüyen bütçeler, bilinen istismarlara karşı etkinlik üzerinde olumlu bir etki yaratırken, maalesef tehdit ortamı, dünkü teknolojiye yapılan yatırımın yarının siber tehditleriyle başa çıkmak için yeterli olmayacağı bir hızla gelişmektedir.

Tüm bunlara ek olarak, 2017 yılında %78’i ağ saldırıları ile ilgili 12.500’den fazla yeni Ortak Güvenlik Açığı ve Etkilenme olayı bildirilmiştir.

Raporun tamamını ücretsiz PDF olarak indirin.