Ücretsiz destek hizmeti e-posta, telefon ve uzaktan bağlantı yöntemleri ya da bunların kombinasyonaları ile yerine getirilen destek aktivitelerini kapsar.